Privacy policy

Privacy statement

 

In dit privacy statement geven wij inzicht in de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten in het kader van de bestellingen die zij bij ons plaatsen. Het gaat dan om gegevens die zij actief aan ons verstrekken in het kader van een vraag of bestelling. Het gaat hoofdzakelijk om zogenaamde ‘NAW-gegevens’. Wij verwerken geen andere gegevens dan welke strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van bestellingen en vragen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens enkel ten behoeve van de uitvoering van onze commerciële hoofdactiviteit, namelijk het verkopen van onze producten. Wij gaan daarbij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Bovendien kunt u ons altijd vragen hoe we met gegevens omgaan én kunt u inzage vragen in uw gegevens. Staan uw gegevens verkeerd geregistreerd? Dan passen we ze aan.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Indien u gebruik wenst te maken van één van deze rechten kunt u contact op te nemen via de op onze website aanwezige contactgegevens.

 

Datalekken

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over het probleem.

 

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek, dan:

- informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;

- vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;

- documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.

 

Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct. Dit kunt u doen via de contactgegevens op onze website.

 

Heeft u nog vragen?

Met dit privacystatement willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacystatement niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen via de contactgegevens op onze website.